Obec Bratronice
BratroniceDolní Bezděkov

Nejčastější dotazy

Chcete pokácet dřevinu na svém pozemku, která se nachází mimo les?

O povolení ke kácení požádejte - Obecní úřad Bratronice - Formulář žádosti 
 
O povolení nemusíte žádat za těchto podmínek:
  1. jde-li o stromy do obvodu kmene 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo keřový porost a zapojený porost dřevin do celkové rozlohy 40 m2, a roste-li na vašem pozemku a vy tento pozemek užíváte. Při překročení těchto parametrů nebo jedná-li se o břehové porosty vodotečí, památné stromy nebo významné krajinné prvky a o stromořadí, jste povinen podat žádost o povolení ke kácení,
  2. jde-li o ovocné dřeviny s velikostí obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nad 80 cm, které rostou na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň,
  3. jde-li o dřeviny rostoucí na pozemcích vedených v KN ve způsobu využití jako plantáž dřevin,
  4. jde-li o důvody pěstební, to je za účelem obnovy porostů, při provádění výchovné probírky porostů, důvody zdravotní, nebo při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů (např. zákon o vodách, energetický zákon). Kácení z těchto důvodů musí být písemně oznámeno nejméně 15 dnů předem,
  5. jde-li o dřeviny, jejichž stavem je zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví, nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Po pokácení takového stromu je povinnost ohlásit tuto skutečnost do 15 dnů od provedení kácení. Tuto možnost lze využít ve zcela výjimečných případech, např. rozštípl-li se nebo vyvrátil strom při vichřici a hrozí bezprostředně pádem. Důvodem tedy není např. dlouholeté poškození stromu nebo zanášení okapů listím. Škodou značného rozsahu není ani hrozba, že strom spadne na automobil (můžeme ho přeparkovat). Před kácením DŮRAZNĚ doporučujeme stav stromu zdokumentovat (např.fotograficky), aby posléze nebylo sporu o tom, že šlo o „bezprostřední“ stav ohrožení. 
     

Trápí vás neudržovaná veřejná zeleň  nebo dlouhodobě neudržovaný, zaplevelený pozemek?

Vlastníci nemovitostí, stejně tak město, jsou podle zákona o obcích povinni udržovat čistotu a pořádek na pozemcích, které užívají nebo vlastní, tak, aby nenarušovali vzhled obce. Pokud zaznamenáte neuspokojivý stav veřejné zeleně, oznamte to na obecní úřad.

 

Potřebujete dočasně uložit materiál nebo jinak použít veřejnou zeleň?

Jedná se o tzv. zvláštní užívání veřejného prostranství, tzn., že zeleň je využívána k jiným účelům, než pro které je určena (např. provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby filmových a televizních děl, odstraňování havárií na inženýrských sítích). Ke zvláštnímu užívání musíte požádat obecní úřad.

 

Chcete sami vysadit dřeviny na veřejném prostranství nebo ve volné krajině?

K výsadbě je potřeba písemný souhlas vlastníka pozemku, v případě obce požádejte obecní úřad.
 

Co znamená veřejné prostranství?

Veřejné prostranství definuje § 34 zákona o obcích takto: „Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.“ Zde tedy rovněž spadají nejrůznější zelené plochy a navíc chodníky.

Zákon o některých přestupcích v § 5 odst. 2 pís. c stanoví, že přestupku se dopustí ten, kdo neoprávněně zabere veřejné prostranství, jde-li o případy, které nelze postihnout podle jiných zákonů. Abyste se dopustili protizákonného záboru, nemusíte si nutně na chodníku či trávníku postavit stan, ale stačí zde zaparkovat své auto. To pak brání ostatním ve volném průchodu nebo třeba průjezdu kočárkem či invalidním vozíkem. Porušíte-li zákon, bude se jednat o přestupek proti veřejnému pořádku.

 

Proč nemohu parkovat na veřejném prostranství a zeleni?

Není tráva jako tráva. Pokud budete parkovat na zeleni, která bude chápána jako součást pozemní komunikace (obdobně je možno chápat také parkování na chodníku), pak se bude jednat o dopravní přestupek podle zákona o provozu na pozemních komunikacích. Pokuta může dosáhnout výše 2 500 Kč.

Jestliže však bude trávník nebo chodník patřit k veřejnému prostranství, dopouštíte se podle přestupkovému zákona přestupku proti veřejnému pořádku. Zde se však pokuty pohybují v řádech desetitisíců. Pokud se jedná o první přestupek, maximum je 50 000 Kč, pokud se však  jedná o opakovaný přestupek, pokuta může dosáhnout až 75 000 Kč. 

 

Jak parkovat v obousměrné ulici?

Parkování po obou stranách obousměrné ulice možné je, ale pouze když v každém směru zůstane volný jízdní pruh o šířce 3 metry, tj. celkem 6 metrů. Zároveň v tomto případě platí, že stát je povoleno pouze po směru jízdy.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30
1
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11
1
12
13 14 15 16 17 18
1
19
20 21 22 23 24 25
1
26
27 28 29 30 31 1 2
1

Svoz odpadu

Květen 2024
Po Út St Čt So Ne
29
30
1 2 3
4 5
6
7
8 9 10
11 12
13
14
15 16 17
18 19
20
21
22 23 24
25
26
27
28
29 30 31
1 2

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rozklikávácí rozpočet

rozklikávácí rozpočet

Aktuální počasí

dnes, neděle 26. 5. 2024
déšť 23 °C 11 °C
pondělí 27. 5. slabý déšť 23/12 °C
úterý 28. 5. slabý déšť 18/10 °C
středa 29. 5. slabý déšť 19/8 °C

Partneři, svazky, spolky a organizace