Je nutné nainstalovat Flash player

Vyhledat v textu

Příjem žádostí o informaci a další postup

Kdo může o informaci požádat

O informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá. Při ústním podání sepíše příslušný pracovník se žadatelem záznam, který mu předloží k podpisu. Žadatel obdrží kopii záznamu.

Kdo informaci poskytne

Starosta nebo  místostarosta

Kdy se informace neposkytne

- je-li požadovaná informace označena za utajovanou skutečnost

- jestliže se jedná o informaci vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby /národnost,

  rasový původ, náboženské zaměření, členství v politických stranách, její trestná činnost,

  zdraví, majetkové poměry a pod.  

- pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství

- jde-li o informaci o probíhajícím trestním řízení

- pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům toho, kdo je

  o informaci požádán

Co musí písemná žádost obsahovat

- musí z ní být zřejmé komu je určena, o jakou informaci se jedná a kdo ji činí

- neobsahuje-li žádost uvedené údaje, nebude vyřízena /žádost se odloží/

Jaký bude postup povinného orgánu

- je-li žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele o její upřesnění, nebude-li upřesněna do 30 dnů,

  rozhodne o odmítnutí žádosti

- pokud žádost nespadá do jeho působnosti, žádost odloží a toto sdělí žadateli do 3 dnů –    

  pokud žádost splňuje všechny náležitosti poskytne požadovanou  informaci nejpozději do

 15 dnů

Co když orgán žádosti nevyhoví

- pokud povinný orgán, byť jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti

  rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele

- jestliže bude povinný orgán nečinný /nepodá požadovanou informaci ani nevydá rozhodnutí/

  má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel

- proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání a to do 15 dnů od jeho doručení

Lhůty pro vyřízení žádosti o informaci

- poskytnutí informace žadateli – do 15 dnů

- prodloužení lhůty pro poskytnutí informace za závažných důvodů – do 30 dnů

- odložení žádosti o poskytnutí informace nevztahující se k působení obec – do 3 dnů

- lhůta pro odvolání jestliže obec ve lhůtě neposkytla informaci nebo nevydala rozhodnutí po 15 dnech

- odvolání proti rozhodnutí  a odmítnutí žádosti – do 15 dnů.

 

Česky English Deutsch

4. 4. Ivana

Zítra: Miroslava

IROP_logo_new.png 

czechpoint.png

 

Počasí

Sobota Oblačno 11/3 °C
Neděle Jasno 14/2 °C
Pondělí Jasno 18/5 °C
Úterý Jasno 17/5 °C

Návštěvnost stránek

319991